Astro miłości: 2018 lato Dziewicy

Astro miłości: 2018 lato Dziewicy

Kochająca dziewica

Będziesz na małej chmurze. Dotkniesz siódmego nieba ... Tyle, żeby ci powiedzieć, że nie powinieneś zapominać tego lata. Szczęście, dzielenie się, łagodność i współudział będą na spotkaniu.

Dla wielu z was będzie to kluczowy okres, w którym zobaczysz "wielki skok". Będzie to kwestia małżeństwa, przybycia dziecka, nabycia nieruchomości. W każdym razie będziesz zachwycony!

W kryzysie małżeńskim

To będzie ważny czas, który określi resztę waszego związku. Silny napływ planetarny rozświetli wasze niebo. Pod taką ochroną od ciebie zależy, czy zagrasz i dasz Twojemu związkowi drugą szansę.

Jeśli dasz sobie środki, by znaleźć siebie, twoja sytuacja będzie tylko lepsza. W przeciwnym razie gwiazdy poprowadzą cię inną ścieżką sentymentalną.

The Single Virgin tego lata

Będzie lato, by się spotkać i znaleźć miłość. Daj sobie szansę na znalezienie go. Cokolwiek dzieje się podczas wakacji, powiedz "tak" na wycieczki i zaproszenia.

Zostań aktorką swojego życia, a szczególnie otwórz się na miłość. Czeka na ciebie wspaniałe lato, więc spodziewaj się żyć czymś, co zrewolucjonizuje twoje życie.

Właściwy znak dla Dziewicy

Skorpion lub byk.

Aby uniknąć:

Pochodzący z raka.

Powiązania płciowe dla Panny

Bądź pasjonatem Koziorożca.

Nuda wygra cię z Wodnikiem.

Korzystny okres

sierpień

Aşkın Astro: Bakire 2018 yaz

Aşkın Astro: Bakire 2018 yaz

Sevgi dolu bakire

Küçük bir bulutta olacaksın. Yedinci cennete dokunacaksın ... Sana bu yazı unutmaman gerektiğini söyleyecek çok şey var. Mutluluk, paylaşım, nezaket ve suç ortaklığı buluşma olacaktır.

Birçoğunuz için, "büyük sıçrama" yaptığınızı görecek önemli bir dönem olacak. Evlilik, bir çocuğun gelişi, bir gayrimenkul edinimi meselesi olacak. Neyse, heyecanlanacaksın!

Evlilik krizinde

İlişkinizin geri kalanını belirleyecek önemli bir zaman olacak. Güçlü gezegen akını gökyüzünü aydınlatacak. Böyle bir koruma altında, ilişki kurmak ve ikinci bir şans vermek size kalmış olacaktır.

Kendinize kendinizi bulmak için araç verirseniz, durumunuz daha da iyileşir. Aksi takdirde, yıldızlar sizi başka bir yola duygusal olarak yönlendirecek.

Bu yaz Tek Bakire

Tanışmak ve bulmak için yaz olacak. Kendinizi bulmak için her türlü şansı verin. Öyleyse, tatiliniz sırasında ne olursa olsun, gezi ve davetlere evet deyin.

Hayatının bir aktris ol ve özellikle aşka açık. Seni bekleyen müthiş bir yaz hayatınızı değiştirecek bir şey yaşamak için bekliyoruz.

Bakire için doğru işaret

Bir Akrep ya da Bir Bull.

Önlemek için:

Bir yerli kanser.

Başak için cinsel yakınlıklar

Oğlak hakkında tutkulu olun.

Can sıkıntısı seni bir Kova ile kazanacak.

Uygun dönem

Ağustos

Astro of love: 2018 estate della Vergine

Astro of love: 2018 estate della Vergine

L'amorevole vergine

Sarai su una piccola nuvola. Toccherai il settimo cielo ... Tanto per dirti che non dovresti dimenticare questa estate. Felicità, condivisione, gentilezza e complicità saranno all'appuntamento.

Per molti di voi, sarà un periodo chiave che vi vedrà fare il "grande salto". Sarà una questione di matrimonio, l'arrivo di un figlio, un'acquisizione immobiliare. Comunque sarai entusiasta!

In crisi coniugale

Sarà un momento importante che determinerà il resto della tua relazione. Forti influssi planetari illumineranno il tuo cielo. Con tale protezione, spetterà a te giocare e dare alla tua relazione una seconda possibilità.

Se ti dai i mezzi per ritrovarti, la tua situazione migliorerà. Altrimenti, le stelle ti condurranno su un altro sentiero sentimentale.

The Single Virgin questa estate

Sarà estate per incontrare e trovare l'amore. Datti ogni possibilità di trovarlo. Quindi, qualunque cosa accada durante le vacanze, dì di sì alle uscite e agli inviti.

Diventa un'attrice della tua vita e soprattutto aperta all'amore. È un'estate fantastica che ti aspetta, quindi aspettati di vivere qualcosa che rivoluzionerà la tua vita.

Il segno giusto per la Vergine

Uno scorpione o un toro.

Per evitare:

Un nativo di cancro.

Affinità sessuali per la Vergine

Sii appassionato di un Capricorno.

La noia ti vincerà con un acquario.

Periodo favorevole

agosto

Astro van de liefde: 2018 zomer van de Maagd

Astro van de liefde: 2018 zomer van de Maagd

De liefhebbende maagd

Je komt op een kleine wolk. Je raakt de zevende hemel aan ... Tot zover om je te vertellen dat je deze zomer niet moet vergeten. Geluk, delen, vriendelijkheid en medeplichtigheid zullen op het rendez-vous zijn.

Voor velen van jullie zal het een belangrijke periode zijn dat je de "grote sprong" zult maken. Het gaat om een ​​huwelijk, de komst van een kind, een aankoop van onroerend goed. Hoe dan ook, je zult verrukt zijn!

In de echtelijke crisis

Het zal een belangrijke tijd zijn die de rest van je relatie bepaalt. Sterke planetaire influxen zullen je lucht verlichten. Onder dergelijke bescherming is het aan jou om te spelen en je relatie een tweede kans te geven.

Als je jezelf de middelen geeft om jezelf te vinden, wordt je situatie alleen maar beter. Anders leiden de sterren je op een ander sentimenteel pad.

De alleenstaande maagd deze zomer

Het zal de zomer zijn om elkaar te ontmoeten en liefde te vinden. Geef jezelf alle kansen om het te vinden. Dus, wat er ook gebeurt tijdens uw vakantie, zeg ja tegen uitstapjes en uitnodigingen.

Word een actrice van je leven en vooral open voor liefde. Het is een geweldige zomer die op je wacht, dus verwacht iets te leven dat je leven zal veranderen.

Het juiste teken voor de Maagd

Een schorpioen of een stier.

Om te vermijden:

Een inwoner van Kreeft.

Sekse-affiniteiten voor Maagd

Wees gepassioneerd door een Steenbok.

Verveling zal je winnen met een Waterman.

Gunstige periode

augustus

Astro de amor: 2018 verão da Virgem

Astro de amor: 2018 verão da Virgem

A virgem amorosa

Você estará em uma pequena nuvem. Você vai tocar o sétimo céu ... Tanto para dizer que você não deve esquecer este verão. Felicidade, partilha, gentileza e cumplicidade estarão no encontro.

Para muitos de vocês, será um período chave que fará com que você faça o "grande salto". Será uma questão de casamento, a chegada de uma criança, uma aquisição imobiliária. De qualquer forma você ficará emocionado!

Em crise conjugal

Será um momento importante que determinará o resto do seu relacionamento. Influxos planetários fortes iluminarão seu céu. Sob tal proteção, cabe a você jogar e dar uma segunda chance ao seu relacionamento.

Se você se der os meios para se encontrar, sua situação só ficará melhor. Caso contrário, as estrelas levarão você a outro caminho sentimental.

A Virgem Solitária neste verão

Será verão encontrar e encontrar o amor. Dê a si mesmo todas as chances de encontrá-lo. Então, aconteça o que acontecer durante as suas férias, diga sim aos passeios e convites.

Torne-se uma atriz de sua vida e especialmente aberta ao amor. É um verão incrível esperando por você, então espere viver algo que irá revolucionar sua vida.

O sinal certo para a Virgem

Um escorpião ou um touro.

Para evitar:

Um nativo de Câncer.

Afinidades sexuais para Virgem

Seja apaixonado por um capricorniano.

O tédio vai te conquistar com um Aquário.

Período favorável

Agosto

Wszystko, co musisz wiedzieć o HIIT, aby budować mięśnie

Wszystko, co musisz wiedzieć o HIIT, aby budować mięśnie

Testowaliśmy kurs HIIT. Krzywizna do kości, jesteśmy gotowi odcyfrować ten trend cardio i fitness, który uwodzi coraz więcej dyscyplin sportowych. HIIT the road, Jack!

Co to jest HIIT?

HIIT nie jest sportem samym w sobie. Jest to technika treningowa konceptualizowana przez Izumi Tabata, nauczyciela języka japońskiego. Stąd też Protokół Tabata, najbardziej znaną formą HIIT, która polega na przemian osiem razy maksymalny wysiłek 20 sekund i odzyskanie 10 sekund, do intensywnego treningu tylko 4 minuty.

Po francusku, Trening interwałowy o wysokiej intensywności tłumaczy się na "trening interwałowy o wysokiej intensywności". Zasada: krótka sesja, od 30 do 45 minut maksimum, podczas której utrzymujemy stały wysiłek, przeplatany szczytami przy bardzo wysokiej intensywności.

To jak bieganie w ułamku sekundy, ale stosowane do wszystkich sportów. Możemy wykonać sesję HIIT pływania, cardio, jazdy na rowerze, kulturystyki ... Crossfit jest także formą HIIT.

HIIT: Dlaczego mniej szkoleń jest bardziej skutecznych?

"HIIT to idealny sport dla osób, które pracują wiele godzin w biurze i nie mają czasu na regularne treningi siłowe" - mówi trener Tom Rivet. dlat paryskiej hali sportowej Front de Seine.

Ale jak to jest, że takie krótkie spotkanie wystarczy?

Po pierwsze, ze względu na różnorodność ruchów: „HIIT jest kompletnym ruchy tworzenia łańcuchów poszukujący wszystkie mięśnie ciała na raz, w przeciwieństwie do maszyn waga, na której przez pracujące mięśnie, mięśnie” mówi Tom Rivet.

Następnie dziękiefekt poparzenia. HIIT jest tak intensywny, że przyspiesza podstawowy metabolizm do 24 godzin po treningu. Ciało kontynuuje spalanie kalorii po sesji, aby powrócić do zdrowia.Jak wygląda sesja kulturystyczna HIIT? Przetestowaliśmy!

Aby wiedzieć, jak korzystać z HIIT do wzmocnienia mięśni, udaliśmy się, aby przetestować kurs HIIT Force w Front de Seine.

Zanim zaczniesz, przymocuj czujnik tętna wokół klatki piersiowej. Nasz puls pojawia się pod naszym nazwiskiem na ekranie, który wychodzi z pokoju. Cel: sprawdzić, czy jesteśmy "na czerwono". #PasdeTriche

Po dziesięciu minutach powtarzania ruchów, aby je osiągnąć, zaczynamy 30 minut z wysoką intensywnością. W programie seria smażonych przysiadów, przysiady z ciężarkami, rzucanymi ramionami, pompami, pnączami i szczelinami.

Za każdym razem powtarzamy ruch o około 1m30, zanim przejdziemy do następnego. Obiecane, jest powolne.

ćwiczenia brzucha ogłaszają zbliżające się i oszczędzające nadejście strechingu.

Ile razy w tygodniu trzeba robić HIIT, aby uzyskać mięśnie?

Sam HIIT nie wystarcza do budowy mięśni. "Szkolenie HIIT musi być częścią twojego treningu sportowego i regularnych treningów siłowych", mówi Rivet.

Jeśli wykonujemy 5 sesji sportowych na tydzień, trener doradza 2 sesje HIIT.

Kiedy zaczynamy, możemy zadowolić się sesją HIIT połączoną z sesja kulturystyczna. W ten sposób skutecznie działa kardio i wzmocnienie mięśni.

Początkujący w HIIT: środki ostrożności, które należy podjąć

Początkowo profesor Tabata wyobraził sobie HIIT, aby poprawić wydajność japońskiego olimpijskiego zespołu łyżwiarstwa szybkiego.

Czy HIIT jest naprawdę polecany przeciętnym sportowcom? Dla trenera Toma Riveta, tak!

"Jeśli początkujący uruchamia się na HIIT sesja w domu z wideo, ryzykuje zranieniem. Ale z autokarem dostosowujemy obciążenie i intensywność do każdego przypadku i nie ma niebezpieczeństwa ", mówi.

W skrócie, jeśli lekarz nie przeciwwskazania, każdy może zrobić HIIT.

Gdzie idziemy?

5 ćwiczeń relaksacyjnych do lepszego snu

Śpij dobrze, jest to niezbędne dla naszej organizacji.

Tak więc, aby przewidzieć czas snu i kojące uśpienie, każdego wieczora trzeba powtarzać ćwiczenia, by szybko zanurzyć się w ramionach Morfeusza.

Do spokojnego snu, dzięki radie trenera Julie Ferrez!

kobieta relaks łóżko zen
Getty images / Hoxton / Tom Merton

Ćwiczenie żółwia lepiej spać

Usiądź na maty podłogowej, połącz się z płaską stopą.

Połóż dłonie pod palcami stóp i przytrzymaj je, gdy możesz wsunąć głowę między nogi.
Zrelaksuj się z powrotem.

Wstań, odchyl się do tyłu i przytrzymaj kolana.
Następnie całkowicie zwolnij.

Przytrzymaj czas na 6 oddechów.

Spraw, aby palma usiadła, aby się zrelaksować przed snem

Aby przejść ze skrzyżowanymi nogami na macie sportowej.
Zapnij ręce, skrzyżuj palce i podnieś ręce nad głowę, obracając je tak, aby twoje dłonie sięgały nieba.

Rozciągnij się do maksimum, a następnie wróć z rękami na kolanach.

Zrób serię 5 powtórzeń.

Podnieś kolana, aby się zrelaksować przed pójściem do łóżka

Leżąc na plecach, nogi wyciągnęły się, ręce oparły się o podłogę.

Podnieś nogę i przyciśnij kolanem do klatki piersiowej dłońmi.
Przytrzymaj i zwolnij.

Powtórz ćwiczenie, naprzemiennie na nogach.

Wykonaj serię 6 powtórzeń z każdą nogą.

Odpoczynek lepiej spać: ćwiczenia orki

Połóż się na plecach.
Przeturlaj nogi nad głową i przechylaj stopy na ziemię.

Pomóż sobie rękami, jeśli jest to konieczne, aby utrzymać plecy, jeśli nie jesteś stabilny.
Trzymaj dłonie płasko na podłodze, jeśli trzymasz je w tej pozycji.

Przytrzymaj czas na 6 oddechów.

Powoli rozwiń kręgosłup i rozłóż nogi, przytrzymując między nimi płaskie stopy.

zrelaksowana kobieta zen
Getty images / Hoxton / Tom Merton

Ustaw pozycję szewca na relaks

Połóż się na plecach.
Pozycja szewca polega na przyklejeniu jego stóp przez rozłożenie kolan jak najdalej.

Połóż dłonie na ziemi, dłonie skierowane w stronę nieba.

Przytrzymaj w tej pozycji tak dużo, jak to możliwe, aby rozluźnić kręgosłup, a tym samym zmniejszyć napięcie.

Powtarzając wszystkie te ćwiczenia każdej nocy przed pójściem spać, przekonasz się, że będziesz doskonale zrelaksowany.

>> Znajdź więcej wskazówek dotyczących ćwiczeń i odchudzania na stronie Julie Ferrez!

Kas inşa etmek için HIIT hakkında bilmeniz gereken her şey

Kas inşa etmek için HIIT hakkında bilmeniz gereken her şey

Bir HIIT kursunu test ettik. Kemiklere eğrilik, daha fazla spor baştan bu kardiyo ve fitness trendini deşifre etmeye hazırız. Yolu durdur, Jack!

HIIT nedir?

HIIT kendi içinde bir spor değildir. Japon bir öğretmen olan İzumi Tabata tarafından kavramsallaştırılan bir eğitim tekniğidir. Dolayısıyla Tabata protokolü, HIIT'in bilinen en iyi şeklidir; bu, en fazla 20 saniyelik maksimum bir çabayı ve sadece 4 dakikalık yoğun bir antrenman için 10 saniyelik bir toparlanmayı içerir.

Fransızcada Yüksek Yoğunluklu Interval Eğitimi "yüksek yoğunluklu aralık antrenmanı" na çevirir. Prensip: 30 ila 45 dakikalık bir kısa seans, bu süre boyunca sürekli yüksek bir yoğunlukta zirvelere serpiştirilmiş sürekli bir çaba gösteriyoruz.

Kesirli olarak koşmak gibi ama tüm sporlara uygulanmak gibi. Yüzme, kardiyo, bisiklet, vücut geliştirme gibi bir HIIT seansı yapabiliriz ... Crossfit ayrıca bir HIIT formudur.

HIIT: Neden daha az eğitim daha etkilidir?

Teknik direktör Tom Rivet, "HIIT, ofiste uzun saatler çalışan ve düzenli ağırlık antrenmanları için zaman ayıramayan insanlar için mükemmel bir spordur." dyıl Parisli spor salonu Front de Seine.

Ama böyle kısa bir toplantı nasıl oluyor?

İlk olarak, hareketlerin çeşitliliği nedeniyle: "HIIT, kasın kas çalıştığı kas makinelerinin aksine, bir kerede vücudun tüm kaslarını isteyerek hareket eden bir dizi tam harekettir", Rivet'i açıklıyor.

Sonra, teşekkürlerAfterburn etkisi. HIIT, eğitimden 24 saate kadar bazal metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olacak kadar yoğundur. Vücut iyileşmek için seanstan sonra iyi kalori yakmaya devam ediyor.Bir HIIT vücut geliştirme oturumu nasıl? Test ettik!

Nasıl kullanılacağını bilmek Kas güçlendirme için HIIT, Front de Seine'nin HIIT Force kursunu test etmeye gittik.

Başlamadan önce, göğsünüzün etrafında bir kalp atış hızı sensörü takın. Nabız, odaya bakan ekranda ismimizin altında görünür. Amaç: “kırmızı” olduğumuzu kontrol etmek için. #PasdeTriche

Onlara ulaştığından emin olmak için on dakika sonra, yüksek yoğunlukta 30 dakikaya başlıyoruz. Programda sote ağız kavgası serisi, ağırlıklar, atılmış omuzlar, pompalar, tırmanıcı ve yarıklar ile ağız kavgası.

Her seferinde, bir sonraki harekete geçmeden önce yaklaşık 1m30 için bir hareketi tekrar ederiz. Söz verdim, yavaş.

karın egzersizleri Streching'in yaklaştığını ve varışını bildirecek.

Kas almak için haftada kaç kez HIIT yapmak zorundasınız?

HIIT tek başına kas inşa etmek için yeterli değildir. Rivet, "HIIT eğitiminin spor rutininizin ve normal ağırlık eğitim seanslarının bir parçası olması gerekiyor" diyor.

Örneğin haftada 5 spor seansı yaparsak, koç 2 seansta HIIT tavsiyesinde bulunur.

Başladığımızda, bir HIIT oturumuyla bir arada vücut geliştirme oturumu. Böylece, bir kişi etkili kardiyo ve kas takviyesi çalışır.

HIIT'de Başlangıç: alınacak önlemler

Başlangıçta Profesör Tabata, Japon Olimpiyat sürat paten takımının performansını geliştirmek için HIIT'i hayal etti.

Yani HIIT, bizim de ortalama spor kadınlarına gerçekten tavsiye edilir mi? Koç Tom Rivet için evet!

"Eğer yeni başlayan bir Evde HIIT oturumu Bir video ile, incinme riskiyle karşı karşıya. Fakat bir antrenörle, her bir duruma yük ve yoğunluğu uyarlarız ve tehlike yoktur ”diyor.

Kısacası, doktor kontrendikasyonları olmadığı sürece herkes HIIT yapabilir.

Nereye gidiyoruz