Horoskop miesiąca września: Wodnik

Horoskop miesiąca września: Wodnik

20 stycznia - 19 lutego

miłość

Wenus chroni twoje miłości. W parach będziesz kierować się tym samym pragnieniem upiększania codzienności, ale także rozwijania i rozwijania swojego związku. W pojedynkę mogliby nawiązać znajomości zawodowe
ewoluować w kierunku bardziej intymnych uczuć.

osiągnąć sukces

Począwszy od 12 marca, znak marcowy daje Ci pewność siebie i dodaje energii wszystkim Twoim firmom. To dobry moment, aby się upewnić i poruszać rzeczy zgodnie z własnymi życzeniami. Projekt zainicjowany na wiosnę może zostać ponownie uruchomiony.

korzyść

Dynamiczny i prężny klimat.

© Horoscope by Michael Delmar

Horoskop miesiąca lipca: Ryby

Horoskop miesiąca lipca: Ryby

20 lutego - 20 marca

Zakochani:

Odzyskiwanie namiętności, Venus in Virgo, da ton twoim ukochanym (8). Ten oddech delikatności będzie cennym pocieszeniem do walki z monotonią. Projekty i przyjaźnie podniosą barometr.

W pracy:

Takt w połączeniu z niezwykłą intuicją: Jowisz poprowadzi Cię na sam szczyt plakatu, pod warunkiem, że pokonasz napięcia i skoordynujesz swoje wysiłki.

A on?

Prognozy sprzyjające pracy, bardzo ładne obietnice sukcesu (17). W sercu opuści prawą nogę, zapominając o przeszłości.

© Horoscope by Michael Delmar

Horóscopo do mês de setembro: Aquário

Horóscopo do mês de setembro: Aquário

20 de janeiro a 19 de fevereiro

amor

Vênus protege seus amores. Em pares, você será impulsionado pelo mesmo desejo de embelezar o cotidiano, mas também para evoluir e aumentar seu relacionamento. No solo, as afinidades profissionais
evoluir para sentimentos mais íntimos.

suceder

A partir de 12 de março, março em seu signo lhe dá confiança e energiza todos os seus negócios. É um bom momento para se afirmar e mover as coisas de acordo com seus desejos. Um projeto iniciado na primavera pode reiniciar novamente.

benefício

Um clima dinâmico e flutuante.

© Horóscopo por Michael Delmar

Temmuz ayının burç: Balık

Temmuz ayının burç: Balık

20 Şubat - 20 Mart

Aşık:

Tutkuyu yeniden kazanın, Başak burcundaki Venüs, sevgilinize ses verecektir (8). Bu hassasiyet nefesi monotonlukla savaşmak için değerli bir rahatlık olacaktır. Projeler ve arkadaşlıklar barometreyi yükseltecek.

İşte:

Taktik, dikkat çekici bir sezgi ile birleşti: Jüpiter, gerginlikleri aşmanız ve çabalarınızı koordine etmeniz koşuluyla sizi posterin tepesine götürecek.

Ve o?

Prognoz işe elverişli, çok güzel başarı sözleri (17). Kalbinde, geçmişini unutarak, sağ ayağa gidecek.

© Burç Michael Delmar tarafından

Horoscoop van de maand april: Ram

Horoscoop van de maand april: Ram

21 maart - 20 april

Net als Lady Gaga, Kristen Stewart of Keira Knightley, bent u geaard en enthousiast. Je hebt teamgeest en een gevoel voor familie. Je wilde charme is verwoestend, maar met jou, dat is alles, nu!

Jouw kwaliteiten:

Fougue, loyaliteit, openhartigheid, onafhankelijkheid.

Je kleine fouten:

Provocatie, impulsiviteit, dirigisme.

Uw volgend jaar:

Na een zaagtand-semester verschijnt het geluk in juni weer. Je carrière neemt een nieuwe wending, en vanaf volgend najaar laat Jupiter in Boogschutter je hopen op een promotie. Bijeenkomsten, nieuwheid ook. Je zult een idyllische visie van het leven samen hebben en, als je alleen bent, zullen veel contacten, tussen juli en november, een glimlach op je gezicht toveren.

In april:

Vriendschap speelt een sleutelrol, je functioneert om te vertrouwen. Liefde zal romantisch zijn, maar op een laag pitje, tot de 15e van de volgende maand. Op het werk raadt Mercure voorzichtigheid aan, pas op voor afleiding!

En hem?

De zon inspireert een goed humeur en het verlangen naar diners tussen vrienden. Aan de kernkant komt hij dichter bij degene van wie hij houdt. Op het werk verloopt alles probleemloos, zonder problemen.

© Horoscope door Michael Delmar

Horoskop miesiąca kwietnia: Baran

Horoskop miesiąca kwietnia: Baran

21 marca - 20 kwietnia

Podobnie jak Lady Gaga, Kristen Stewart czy Keira Knightley, jesteś uziemiony i entuzjastycznie nastawiony. Masz ducha zespołu i poczucie rodziny. Twój dziki urok jest spustoszony, ale z tobą, to wszystko, właśnie teraz!

Twoje cechy:

Fougue, lojalność, szczerość, niezależność.

Twoje małe wady:

Prowokacja, impulsywność, dirigisme.

Twój następny rok:

Po semestrze piłokształtnym szczęście pojawia się ponownie w czerwcu. Twoja kariera zaczyna się od nowa, a od następnej jesieni Jowisz w Strzelcu pozwala mieć nadzieję na awans. Spotkania boczne, nowości też. Będziesz miał sielską wizję życia razem, a jeśli będziesz sam, wiele kontaktów, od lipca do listopada, wywoła uśmiech na Twojej twarzy.

W kwietniu:

Przyjaźń odgrywa kluczową rolę, której funkcją jest zaufanie. Miłość będzie romantyczna, ale na odwrocie, do 15 następnego miesiąca. W pracy, Mercure zaleca ostrożność, uważaj na dystrakcję!

A on?

Słońce inspiruje dobry nastrój i pragnienie kolacji między przyjaciółmi. Po stronie serca zbliża się do tego, kogo kocha. W pracy wszystko idzie gładko, bez żadnych problemów.

© Horoscope by Michael Delmar

Horóscopo do mês de julho: Peixes

Horóscopo do mês de julho: Peixes

20 de fevereiro a 20 de março

No amor:

A recuperação da paixão, Vênus em Virgem, dará tom aos seus amores (8). Esse sopro de ternura será um conforto precioso para lutar contra a monotonia. Projetos e amizades elevarão o barômetro.

No trabalho:

Tato, juntamente com uma intuição notável: Júpiter vai impulsioná-lo para o topo do cartaz, desde que você supere as tensões e coordene seus esforços.

E ele?

Prognóstico favorável ao trabalho, muito boas promessas de sucesso (17). No coração, ele vai sair com o pé direito, esquecendo o passado.

© Horóscopo por Michael Delmar

Horoscoop van de maand juli: Vissen

Horoscoop van de maand juli: Vissen

20 februari - 20 maart

Verliefd:

Herwinnen van passie, Venus in Maagd, zal jouw liefdes laten klinken (8). Deze adem van tederheid zal een kostbare troost zijn om tegen eentonigheid te vechten. Projecten en vriendschappen zullen de barometer verhogen.

Op het werk:

Tact, gekoppeld aan een opmerkelijke intuïtie: Jupiter zal je naar de top van de poster sturen, op voorwaarde dat je de spanningen overwint en je inspanningen coördineert.

En hem?

Prognose gunstig voor werk, zeer mooie beloftes van succes (17). In het hart zal hij op de juiste voet vertrekken en het verleden vergeten.

© Horoscope door Michael Delmar