Astro of Love: The 2018 Summer of Cancer

Astro of Love: The 2018 Summer of Cancer

Houd van kanker

De vervulling zal op het rendez-vous zijn. Je zult vertrouwen op zoetheid, romantiek. Deze zomer zal dus bevorderlijk zijn voor projecten, constructieve discussies, harmonie en delen.

Je zult zeker veel gelukkige momenten meemaken. Voor velen zullen fusion en dus passie je uitwisselingen onderbreken.

Kanker in echtelijke crisis

De sterren geven je de juiste hulpmiddelen om na te denken over je relatie. Voor sommigen is dit het juiste moment inventariseren van je verhaal en daarom beter je verwachtingen bepalen.

Voor anderen geeft de zomer je de gelegenheid om je verlangens bloot te leggen, om je emoties en gevoelens beter uit te drukken.

Single

Goed in je vel en in je hoofd, heb je meer zelfvertrouwen en daardoor aantrekkelijker. Je zoetheid, je vriendelijkheid en je opgewektheid zullen zeer gewaardeerd en gewild zijn.

Je zou geen moeite moeten hebben om je open te stellen aan de buitenkant. Met een mysterieuze en magnetische charme, zal het je niet moeilijk maken om je open te stellen voor liefde.

Het juiste teken

Een inwoner van Vissen of een Steenbok.

Om te vermijden:

Een Ram.

Geslacht affiniteit

Wees gepassioneerd met een Scorpion.

Verveling zal je winnen met een inwoner van Weegschaal.

Gunstige periode

Juli.

Compatibilità con gli amici Pesce, Cancro

Sarà sempre bello vedere un amico Pisces e un Cancro. Questa amicizia è una benedizione degli dei per consolarci per tutte le nostre disgrazie qui sotto. Gli amici si ameranno, guidati dalla loro dolce natura, dal loro sentimentalismo e dal loro bisogno di espansione.

Qui, come altrove, è il Cancro che ha il più grande merito. Sa come passare la spugna meglio di chiunque altro, evitando qualsiasi scontro e scontro. Come diceva La Fontaine, "Negli amici, tutto si scusa, tutto passa".

© Oroscopo di Asiaflash

Aşkın Astro’su: 2018 Yengeç Yazı

Aşkın Astro'su: 2018 Yengeç Yazı

Kanseri seviyorum

Gerçekleşme buluşma yerinde olacak. Tatlılığa, romantiğe güveneceksin. Böylece bu yaz projelere, yapıcı tartışmalara, uyum ve paylaşmaya elverişli olacaktır.

Kesinlikle çok mutlu anlar yaşanacaksınız. Birçokları için, füzyon ve bu nedenle tutku alışverişinizi değiştirecektir.

Evlilik krizinde kanser

Yıldızlar, ilişkinizi düşünmek için doğru araçları size verecektir. Bazıları için, doğru zaman olacak hikayeni al ve bu nedenle beklentilerinizi daha iyi tanımlayın.

Diğerleri için, yaz duygularınızı ve duygularınızı daha iyi ifade etmek için arzularınızı açığa çıkarma fırsatı verecektir.

tek

Cildinizde ve kafanızda, daha güvenli ve dolayısıyla daha çekici olacaksınız. Tatlılığınız, nezaketiniz ve neşeleniz çok takdir edilecek ve çok aranacak.

Dışarıda açılmaya zorlanmamalısınız. Gizemli ve manyetik bir çekiciliğe sahip olmakla, kendinizi sevgiye açmak için zor bir zamanınız olmayacak.

Doğru işareti

Balık yerlisi veya Oğlak burcu.

Önlemek için:

Bir Koç.

Cinsiyet-yakınlık

Akrep ile tutkulu olun.

Can sıkıntısı, bir Terazi yerli ile kazanacaktır.

Uygun dönem

Temmuz.

Astro of Love: l’estate del cancro del 2018

Astro of Love: l'estate del cancro del 2018

Ama il cancro

L'adempimento sarà al rendez-vous. Farai affidamento sulla dolcezza, sul romanticismo. Pertanto, questa estate porterà a progetti, discussioni costruttive, armonia e condivisione.

Sarai sicuramente portato a vivere molti momenti felici. Per molti, la fusione e quindi la passione punteggiano i tuoi scambi.

Cancro in crisi coniugale

Le star ti daranno gli strumenti giusti per pensare alla tua relazione. Per alcuni, sarà il momento giusto per fai il punto della tua storia e quindi meglio definire le tue aspettative.

Per gli altri, l'estate ti darà l'opportunità di esporre i tuoi desideri, per esprimere meglio le tue emozioni e sentimenti.

singolo

Bene nella tua pelle e nella tua testa, sarai più sicuro e quindi più attraente. La tua dolcezza, la tua gentilezza e la tua allegria saranno molto apprezzate e molto ricercate.

Non dovresti avere difficoltà ad aprirti all'esterno. Con un fascino misterioso e magnetico, non ti sarà difficile aprirti all'amore.

Il segno giusto

Un nativo di Pisces o un Capricorno.

Per evitare:

Un Ariete.

Genere affinità

Sii appassionato con uno scorpione.

La noia ti vincerà con un nativo di Libra.

Periodo favorevole

Luglio.

Astro do Amor: O Verão de 2018 do Câncer

Astro do Amor: O Verão de 2018 do Câncer

Câncer de amor

O cumprimento será no encontro. Você vai contar com doçura, romance. Assim, este verão será propício para projetos, discussões construtivas, harmonia e compartilhamento.

Você certamente será levado a viver muitos momentos felizes. Para muitos, a fusão e, portanto, a paixão vão pontuar suas trocas.

Câncer em crise conjugal

As estrelas vão lhe dar as ferramentas certas para pensar sobre o seu relacionamento. Para alguns, será o momento certo para faça um balanço da sua história e, portanto, melhor definir suas expectativas.

Para outros, o verão lhe dará a oportunidade de expor seus desejos, para expressar melhor suas emoções e sentimentos.

único

Bem em sua pele e em sua cabeça, você estará mais confiante e, portanto, mais atraente. Sua doçura, sua gentileza e sua alegria serão muito apreciadas e muito procuradas.

Você não deve ter dificuldade em abrir do lado de fora. Com um charme misterioso e magnético, você não terá dificuldade em se abrir para o amor.

O sinal certo

Um nativo de Peixes ou um Capricórnio.

Para evitar:

Áries.

Sexo afinidade

Seja apaixonado por um escorpião.

O tédio vai te conquistar com um nativo de Libra.

Período favorável

Julho.

Compatibiliteit met vrienden Vissen, kanker

Het zal altijd goed zijn om een ​​bevriend met Vissen en een Kreeft te zien. Deze vriendschap is een zegen van de goden om ons te troosten voor al onze tegenslagen hieronder. Vrienden zullen van elkaar houden, geleid door hun zoete aard, hun sentimentaliteit en hun behoefte aan expansie.

Hier, net als elders, is kanker de grootste verdienste. Hij weet de spons beter dan wie dan ook te passeren en confrontaties en botsingen te vermijden. Zoals La Fontaine zei: "Bij vrienden excuseert alles zichzelf, alles gaat voorbij".

© Horoscope door Asiaflash

Compatibilità Sagittario, Capricorno

Cosa ti piace di lui:

Il suo bisogno di capire, scavare, tutto il tempo per voler andare oltre, il suo lato freddo che spesso nasconde una natura selvaggia.

Cosa lo fa funzionare?

Saprai come motivarlo e permettergli di raggiungere le sue ambizioni e in cambio, ti permetterà di concentrarti e incanalare le tue energie per fare qualcosa. Quindi, la tua coppia sarà sinonimo di scambio!

Quindi non può funzionare:

Se vuoi veramente che la tua coppia si distanzi, dovrai pensare a moderare il tuo temperamento e mostrare più ascolto o discernimento! Ma alla fine, correrai via velocemente con Capricorno!

Compatibilità erotiche sessuali:

Niente di scintillante, sei caldo come braci e freddo come il ghiaccio. Non superiore!

© Oroscopo di Asiaflash

Arkadaşlarla uyumluluk Balık, Kanser

Bir Balık ve bir Yengeç arkadaşı görmek her zaman iyi olacaktır. Bu arkadaşlık, aşağıdaki tüm talihsizliklerimiz için bizi teselli etmeleri için tanrıların bir nimetidir. Arkadaşlar birbirlerini sevecekler, tatlı doğaları, duygusallıkları ve genişleme ihtiyaçları.

Burada, başka yerlerde olduğu gibi, en büyük değeri olan Kanser. Süngeri kimseden daha iyi nasıl geçeceğini biliyor, herhangi bir çatışma ve çarpışmadan kaçınıyor. La Fontaine'in dediği gibi, “Arkadaşlarda her şey bahane eder, her şey geçer”.

© Horoskop Asiaflash tarafından